پوستر مسابقه و اطلاعیه اول
دوشنبه 26 آبان
با سلام
مسابقه Guilan LPC در تاریخ سه شنبه 4 آذر برگزار میشود سعی بر این است که بهترین نماینده گان از دانشکده ها و ورودی های مختلف به رقابت بپردازند اما رقابت در مرحله اول هدف مسابقه نیست و هدف اصلی آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر دانشگاه با برنامه نویسی رقابتی میباشد.
همچنین اعضای تیم Unrefusable Offer جزو هیئت داوری و برگزاری مسابقه میباشند.
دریافت پوستر

برگزاری مسابقه ACM داخلی
دوشنبه 19 آبان
با سلام
با هماهنگی های انجام شده به زودی مسابقه ACM داخلی درون دانشگاه به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان و تشکیل تیم منتخب دانشگاه برگزار میشود ، جزئیات بیشتر اعلام میشود